Τιμοκατάλαγος

Ελάχιστη διαμονή δύο νύχτες και εξόφληση της κράτησης ένα μήνα πρίν.
  Δωμάτιο 1 Δωμάτιο 2 Δωμάτιο 3 Δωμάτιο 4
Άτομα 2 Άτομα 3  Άτομα 2  Άτομα 2  Άτομα 3  Άτομα 2  Άτομα 3  Άτομα 4
 Μάρτιος  41,00 48,00  46,00  52,00  58,00  55,00  61,00  68,00
 Απρίλιος  48,00  57,00   52,00  53,00  59,00  61,00  69,00  75,00
 Μάϊος  50,00  59,00   54,00  58,00  65,00  66,00  75,00  78,00
 Ιούνιος  58,00  61,00   57,00  60,00  66,00   68,00  76,00  84,00
 Ιούλιος  62,00  69,00   59,00  68,00  72,00  71,00  77,00  88,00
 Αύγουστος  79,00  88,00   65,00  -  -  80,00  95,00   102,00
 Σεπτέμβριος  59,00  67,00  59,00  57,00 64,00   63,00  75,00  82,00 
 Οκτώβριος - Δεκέμβριος  48,00  57,00  52,00  53,00 59,00   61,00  69,00   75,00